Broms/kopplings-handtag

Det konventionella broms-kopplingshandtaget med utstående hävstång som används i dag på cyklar, mopeder, motorcyklar samt på hjälpmedel för mer eller mindre rörelsehindrade personer är avsett för en frisk hand som har full kraft. Är detta handtag tillfredställande? Svar : NEJ

Det har nu kommit en ny sort med större säkerhetsaspekt än det gamla traditionella.

Det nya handtaget har en annorlunda konstruktion i förhållande till det gamla. Det är framtaget för personer med svag eller nedsatt muskelkraft (ex. reumatiker, trafikskadade och äldre). En av de stora fördelarna med detta nya handtag är att behovet av tillförd kraft avsevärt minskar, vilket gör det väl lämpat framför allt till barncyklar och motorfordon då man ej tvingas släppa greppet om styret för att kunna bromsa med handen.

Med den avsevärt förhöjda säkerheten kan man sänka den höga förekomsten av antalet skador så som t.ex. stickskador och klämskador som är ofta förekommande vid bl.a. omkullkörningar.

Det nya handtaget har ingen utstående hävstång som kan orsaka sådana skador eftersom hela mekanismen är inbyggd i handtaget.

Breaking handle

The konventional braking handle as to day been used at bikes, mopeds, motorcykles and some other products as an aid for handicapped people, are needed welthy powered hand to brake enought to stop the viecle.

Is this good enought? No it's not.

The world have received a new handle with a lot more safetyness comparing to the old one.

The new handle has a different type of construction compared to the old one (se picture). It was invented to help people with low power in their hands (ex. reumatiker, injured by traffic and older people). One of the big positiv things are the need of power to brake, without loosing control when braking thoe you don't need to change grip.

With this higher security you will lower the costs and the amount of injured by traffic or falling when driving your viecle in our future.

The whole mecanism are built in to the handle.

OLD
NEW
Klämskador vid omkullkörning
95%
1%
Knocking injures when falling
Stickskador vid omkullkörning
50%
0%
Sticking injures when falling
Bromsande fingrar
weakest
strongest
Fingers when breaking
Krafttillförsel för inbromsning
high
low
Power needed when breaking
Kontroll vid inbromsning
low
high
Control when breaking
If you are interested to help us produce this product, please contact us a.s.a.p.
Är du intresserad av att hjälpa oss producera denna produkt, ser vi fram emot er kontakt snarast