Genom Tiden
Bokstäverna nedan står för begynnelsebokstaven i efternamnet (utan hänsyn till adelsnamn som von...de..da..osv.) på den uppfinnare eller upptäckare som varit viktig i någon form för vår värld.

Listorna är gjorda med reservation för eventuella fel. Skulle du hitta något så'nt ber vi er kontakta oss med de rätta uppgifterna, så att vi kan utöka vår bas.

Timeline
The letters down below, are the first spell of the worlds most important inventors or discoverers. In the list the names are placed under the letters without the spelling of von...da...de...et.c

The lists are made with reservations of posible misstakes. If you find any kind of these posible misstakes, we are looking forward to hear from you and fix it.


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
You will find more information about the people when clicking at pictures or names

Du hittar mer information om människorna när du klickar på bild eller namn

If you find a
we are missing a picture of this person.
så saknar vi bild på denna person
Om du finner