PROBLEMBANKEN

Här kan du som företag, privatperson, uppfinnare et.c. tillföra problem som är eller skulle kunna vara väsentliga för framtidens utveckling och samhälle.

Team Of Our Future förbehåller sig rätten att sortera bort problemförfrågningar och saker som inte motsvarar organisationens policy till att uppräthålla en seriös intryck från alla.

Maila till Problembanken

Problembeskrivning Förslag
inkom
bearbetas
Trafikanter har för hög hastighet vi vägarbetarsoner någon form av fart-hinder som är lätt att hantera för vägarbetarna
03-05-10
02-04-15
Vildsvin bökar sönder privat mark
03-05-10
Snatterierna ökar i butikerna
03-06-11