PRODUKTION SÖKES

De produkter som publiceras på denna sida skall vara skyddade genom patent, mönster eller liknande. För produkten sökes ett företag som är villig att i någon form producera produkten i först och främst mindre, men även i större skala.

Genom att ingå produktionsavtal har den eventuella producen förtursrätt till den senare produktionen och tilldelas vid det tillfället att full produktion uppkommer nyttjanderätten för produkten medans uppfinnaren behåller patent/mönster.

Produkten kommer att tas ner från sidan efter 12 månader om ingen visat intresse. produkten lägges då till TOOF's produktarkiv.

Klicka på bilden för mer information

PRODUCTION WANTED

Those products witch will be presented at this page must be patented or other likely. For the product are wanted a company that has the posibility to produce products, in both smaller and bigger quantities.

By making a productionagreement, the producer will have the first oppotunity to produce the real productionline of the product and will have the free rights of using the product in a way of responsobility to the market. In the meantime the inventor will keep the rights to patens et.c.

The product will be taken away from this page after 12 months if no interest has apeared. The product will be placed in the archive of products at TOOF.

Klick at the picture to get more information


Picture Product nbr. Svensk information Enlish information Arrived
03-0001
Broms- / Kopplingshantag Breaking handle
030708
Mail us for more information