Team Of Our Future

Startades genom en idé ur ett samtal med en uppfinnare 1998. Samtalet var mycket givande och gav idén om att göra något för att kunna förenkla situationen för den enskilde uppfinnaren. Att ta tillvara på uppfinnarens intressen av att kunna marknadsföra sina produkter och idéer. Det som samtidigt uppdagades var att uppfinnarens tid inte räcker till om man skall överleva samtidigt som man försöker finna riskkapital, gemensamt med att utveckla nya produkter.

 

Kortfattat

Genom undersökningar av problematiken i dagens samhälle, om uppfinnaren och deras problem av svårigheten att införskaffa sig den mängd kapital de behöver för att kunna överleva, gemensamt med att utveckla deras produkter.

Börjar man med vårt eget land, Sverige, så fick sverige 2001 tillgodoräkna sig hela 3.502 av de drygt 103.000 patent som delades ut världen över (se "patentligans top 25"). Detta kan trots allt ses som mycket bra med tanke på vårt lands och befolknings storlek.

Uppfinnaren blir i dagens samhälle ofta rent bestulen på sitt blivande patent. Företagen har enligt svensk lagstiftning rätten till uppfinnarens patent, om uppfinnaren är/blir/varit anställd av företaget före patentes reg.datum. Och om produkten eller förbättringen är av sådan vikt för företaget att den kan sänka kostnader eller förbättra produktionen av väsentlig grad. Detta brukar dock aldrig vara någon större svårighet för företaget att kunna påvisa i någon form. Detta kan resultera i timlöner så låga som 4-5 kronor per timme i förhållande till den betalning de får mot arbetstiden de lagt ner.

Uppfinnaren har som oftast redan tidigare en dålig ekonomi, skall han/hon då kunna bli utnyttjad enbart på företagets egna ekonomiska intresse för produkten? Eller, skall vi börja betala dem för den kunskap och vikt av kunskap de kan tillföra framtiden? Detta får ni själva bestämma, Team Of Our Future vet i-alla-fall vart vi står. Vet ni?

På sikt kommer TOOF, Team Of Our Future, att för uppfinnare skapa ett "självgenererande" riskkapital till fördel för de uppfinnare som är medlemmar i TOOF och är i stort behov av kapital. Hos oss kommer uppfinnaren att stå i centrum med sin/sina idéer. Vi vill genom att starta detta arbete ta tillvara på den knowhow som de flesta uppfinnare sitter inne med, men samtidigt även låta dem få betalt för det de gör. Frågan återstår dock, är ni villiga att arbeta för minimal lön. Eller, vill ni också ha del av kakan ni bakar? Och vågar ni föra fram en ny idé i dagens samhälle om ni står utanför TOOF?

Björn Runnemalm, VD

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .